Mandag 2. september

Klima og transport: Salongbordsamtale med Naturvenstudentene

Du har kanskje hørt om effekten transportsektoren har på klimaet, og hvordan utslippene fra transportmidler teller i klimaregnskapet.
Men hvilken betydning har det for oss? Henger arealbruk og transport sammen? Er det gode muligheter i Trondheim for å velge bærekraftige transportmidler?
Kom og hør, lær og diskuter dette med Yngve Karl Frøyen, Tor Medalen (begge fra Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU), og Henning Lervåg, sekretariatets leder i Miljøpakken.
Martine Fleten fra Naturvernstudentene er samtalestyrer.