Om Klimafestivalen

Hvordan skal vi som samfunn møte klimautfordringene? Hvem er ansvarlig for å redde oss fra ekstremvær, matmangel og en stadig mer uforutsigbar framtid – politikerne eller velgerne?

Klimafestivalen i Trondheim ble for første gang avholdt høsten 2015, samme år som den ambisiøse Paris-avtalen ble inngått. Paris-avtalen ga mange håp om et verdenssamfunn som endelig sto samlet for å takle følgene av klimaendringene – og kanskje til og med ta store grep for å hindre de mest alvorlige konsekvensene.

Klimafestivalen avholdes i år for fjerde gang, og relevansen er like stor nå som da, om ikke større. Ikke bare ser vi urovekkende tendenser i internasjonal politikk, den rekordvarme sommeren i 2018 ga også mange en forsmak på en framtid med mer ekstreme værforhold. Vi ønsker gjennom Klimafestivalen å samle folk, å øke bevisstheten om klima- og miljøsaken, og vi ønsker å vise at lokale og regionale initiativ må til for å takle denne globale utfordringen. Vi håper å inspirere folk til å ta grønne valg i hverdagen, og få enda flere til å bli engasjert i klimasaken gjennom debatter, folkemøter, kulturelle arrangement og workshops. Klimafestivalen i Trondheim inviterer vi til grønn folkefest, og håper du vil være med!

Her kan du se bilder fra tidligere år!