Lørdag 3. september

Vandring i Stephen Barstows utrolige hage!

Stephen Barstow er mannen som spiser 80 om dagen, har verdensrekord i den mest innholdsrike salaten (538 planter!) og har over 2000 spiselige vekster i hagen. Barstow inviterer til en lærerik hagevandring i sitt hjem i Malvik. Det arrangeres to vandringer denne dagen: 12.15 og 14.15. Maks 25 deltakere.

Tid: 12:15 – 14:00 og 14:15-16:00
Sted: Stephen Barstows hage, Malvik


Walking in Stephen Barstow’s incredible garden!

Stephen Barstow is the man who eats 80 a day, has the world record in the salad with the most content (538 plants!)  and he grows over 2000 edible plants in his garden. Barstow invites you to an inspiring and educational walk through his home in Malvik. There are two walks this day: 12.15 og 14.15. Maximum 25 participants.

Time: 12:15 – 14:00 and 14:15-16:00
Location: Stephen Barstows hage, Malvik


Samfundsmøte

Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Studentersamfundet


Samfundsmøte

Tid: 19:00 – 21:00
Sted: Studentersamfundet


Festivalavslutning

Tid: 19:30 – 00:00
Sted: BrukBar/Blæst