Lørdag 27. august

Festivalåpning!Festival opening

Parkdag for alle og enhver

13882499_1082524695162078_1294394533429332736_n
Den 27. august åpnes Klimafestivalen 2016 med en fantastisk parkdag for hele familien i E.C.Dahls parken! Her vil man få servert gratis klimavennlig mat, få inspirasjon til å leve en grønnere hverdag og få mulighet til å delta på mange morsomme aktiviteter for både store og små!

For barna vil det blant annet være:
– Båtbygging
– Natursti
– Gratis is
– Skriveverksted
– Sirkus
– Ansiktsmaling
– Kunstverksted

For de litt større blir det:
– Basseturnering
– Konserter
– Gratis sykkelverksted
– Utstilling av miljøvennlig teknologi
– Elsykler
– Gratis bøker
– Reparering av klær
– Yoga
– Allsang på iskanten
Og mye mer!

Du kan møte disse på stand:

Bieffekten, Bioveier i byen,Besteforeldrenes klimaaksjon, Ducky.no, Elbilforeninga Trøndelag, Framtiden i våre hender Trondheim, Klimalaben, Naturvernforbundet, Miljøagentene, Trondheim Natur og Ungdom, Norsk Solenergiforening Trøndelag, Trondheim Meditasjon, Trondhjems Kajakk-klubb – elvepadling, Trondheim Vegan Fair, Trondheim Elsykkel, Matsentralen, Litterært Kollektiv

Her er programmet for parkdagen:
11.00 – Konferansier Siri Gjære åpner festivalen
11.00 – 13.00 Kunstworkshop for barn
11.30 – Yoga
12.00 – Elvis Romano framfører sin tolkning av kongen sjæl på rom-språket
12.00 – Forfattermøte med Unni Eikeseth, kjent fra Newton
12.30 – 15.00 Skriveverksted for barn
13.00 – Trubadur Jørgen Dretvik
14.00 – Studentorchester Dei Taktlause
14.40 – «Allsang på iskanten» med Ola Dimmen og Besteforeldrenes klimaaksjon
15.15 – Trubadur Jørgen Dretvik
15.30 – Show med Sirkus Agio

Vi håper dere tar turen! Og husk, legg igjen lommeboka hjemme for ALT er gratis!

Kunstklassen ved Fotofagskolen har laget en utstilling til oss på palletårn!

illustrasjon-klimafestival3

Tid: 11:00-17:00
Sted: E.C. Dahls parken ved Fylkesmannen
Facebook event
TRDevents

A day in the park for everyone

13882499_1082524695162078_1294394533429332736_n
On August 27th we kick off Klimafestivalen 2016 with a wonderful day in the park for the whole family in the E.C. Dahls park! Here you will be served free climate friendly food, get inspired to live a greener life and have the opportunity to participate in many fun activities for all ages!

For the kids it will include:
– Build your own boat
– Nature trail
– Free ice cream
– Writing Workshop
– Circus
– Face painting
– Art workshop

For those a bit older:
– Basse tournament
– Concerts
– Free bike fixing shop
– Exhibition of environmentally friendly technologies
– Electric bicycles
– Free books
– Mend your clothes
– Yoga
And much more!

You can meet these organisations in the park:
Bieffekten, Bioveier i byen,Besteforeldrenes klimaaksjon, Ducky.no, Elbilforeninga Trøndelag, Framtiden i våre hender Trondheim, Klimalaben, Naturvernforbundet, Miljøagentene, Trondheim Natur og Ungdom, Norsk Solenergiforening Trøndelag, Trondheim Meditasjon, Trondhjems Kajakk-klubb – elvepadling, Trondheim Vegan Fair, Trondheim Elsykkel, Matsentralen, Litterært Kollektiv

Here’s the program for the day:
11.00 – Host Siri Gjære opens the festival
11.00 – 13.00 Art Workshop for children
11.30 – Yoga
12.00 – Elvis Romano performs his interpretation of the King in Romani
12.00 – Meet author Unni Eikeseth known from Newton
12.30 to 15.00 Creative writing Workshop for Children
13.00 – Troubadour Jørgen Dretvik
14.00 – Student Orchestra Dei Taktlause
14.40 – «Singing for the ice rim» with Ola Dimmen and Grandparents climate action
15.15 – Troubadour Jørgen Dretvik
15.30 – Show with Circus Agio

We hope you take the trip to the park! And remember, leave your wallet at home because EVERYTHING is free!


The Art class at Fotofagskolen has created an exhibition for us on pallet towers!

illustrasjon-klimafestival3

Time: 11:00-17:00
Location: Sted: E.C. Dahls parken by Fylkesmannen
Facebook event
TRDevents