Onsdag 31. august

Tab titleDress up, don't mess up - The story behind your clothes
dressup

Dress up, don’t mess up – historien bak klærne dine

Spire og Prisløs arrrangerer en event på ISAK hvor du kan lære mer om fotavtrykket til klærne dine. Samtidig får du også lære litt om forholdene til tekstilarbeiderne. I tillegg blir det også muligheter for å reparere klær eller finne dine nye favoritt jeans på klesbyttemarkedet.
Tid: 18:00 – 22:00
Sted: Kultursenteret ISAK
Facebook event

dressup

Dress Up, Don´t Mess Up – The Story behind your clothes

Spire and Prisløs arrange “Dress Up, Don´t Mess Up – The Story behind your clothes” at ISAK. Come to this event to learn more about the carbon footprint of your clothes, as well as the working conditions in the textile industry. In addition you can mend your clothes, or find your new favourite pair of jeans at the clothes swap.
Time: 18:00 – 22:00
Location: Kultursenteret ISAK
Facebook event

Guidet sopptur i BymarkaForage for mushrooms in Bymarka

Sopptur

Trondheim sopp- og nyttevekstforening arrangerer sopptur i Bymarka.
Tid: 18:00 – 20:00
Sted: Ferista

Forage for mushrooms

Time: 18:00 – 20:00
Location: Ferista

KveldsloppemarkedEvening flea market
loppis

Kveldsloppemarked

Frustrert over at loppemarked ofte er i helger når du er bortreist eller opptatt med andre sysler? Denne gangen har du muligheten til å kjøpe lekre lopper når Stammen arrangerer loppemarked på en helt vanlig onsdag kveld.

Alle pengene går til et klimavennlig formål, og du bestemmer hvilken sak pengene dine skal gå til 🙂

Tid: 18:00 – 23:00
Sted: Stammen Café & Bar
Facebook event

loppis

Evening flea market

Do you get frustrated when flea markets often is on weekends when you are out of town? Frustrate no more! Now you have the opportunity to buy cool stuff when Stammen organizes a flea market on a complete regular Wednesday night.

All the money goes to a climate-friendly cause, and you decide which one your money should go to 🙂
Time: 18:00 – 23:00
Location: Stammen Café & Bar

Den underliggende årsaken til miljøkrisenThe Root Cause of Environmental Crisis
3

Den underliggende årsaken til miljøkrisen

Et foredrag av forsker Ruben Lundström og lærer i yogavisdom og meditasjon Anja Hammer.

Vi tapper planeten for alle råvarer, forstyrrer økosystemer, utrydder hele arter, kutter ned 52 kvadratkilometer med regnskog hver dag, etc. De ikke-menneskelige livsformene lider alle sterkt som følge av våre handlinger. Nettopp det som er nødvendig for å opprettholde livet blir satt mer og mer i fare. Hva kan gjøres med det og hvorfor skjer det i det hele tatt? Hvorfor driver vi med disse uintelligente handlingene som fører til selvødeleggelse?

Dette foredraget kobler vår indre søken etter lykke med måten vi samhandler med verden rundt oss på, og hjelper oss å forstå de underliggende årsakene til miljøkrisen. Ruben kommer til vise deg den vitenskapelige virkeligheten av miljøkrisen og årsakene bak den. Han fullfører for tiden en avhandling i industriell økologi for NTNU, der han forsker på temaet "Bærekraftig livsstil". Her ser han på hvordan vi kan bidra til å ta vare på miljøet ved våre valg i hverdagen – både i form av tid og penger.

Anja er leder av Trondheim Meditasjon & Yoga og har praktisert meditasjon og studert yoga-visdom i over 20 år. Hun kommer til å introdusere den tidløse men samtidig høyst relevante
yogavisdommen, som kan bidra til den gjeldende miljødebatten med kreative og langsiktige løsninger. Yogavitenskapen, overlevert i tusener av år, gir oss uvurderlige råd og den dypeste
forståelse av både oss selv og verden rundt oss. Den forklarer hvorfor det å søke lykke ved å utnytte de begrensede ressursene på jorden aldri vil gi oss ekte tilfredshet. Den viser også hvordan vi kan leve tilfredse og lykkelige liv ved å tilfredsstille våre virkelige, indre behov. Kom og hør selv!

“Insights of wisdom enable us to see the hollowness and fundamental unsatisfactoriness of a life devoted primarily to the pursuit of material ends, to the neglect of the spiritual. Such a life necessarily sets man against man and nation against nation, because man's needs are infinite and infinitude can be achieved only in the spiritual realm, never in the material.”
Economist E.F. Schumacher

Tid: Fra kl. 18:00
Sted: Vår Frue gate 4
Facebook event

3

The Root Cause of Environmental Crisis

A lecture by scientist Ruben Lundström and teacher in yoga wisdom and meditation Anja Hammer.

We’re depleting the planet of all the raw materials, disrupting ecosystems, wiping out whole species, cutting down 20 square miles of rainforest every day, etc, etc. The non-human forms of life all suffer greatly as a result of our actions. The things that are necessary to sustain life are becoming more and more in jeopardy. What can be done about it and why is it going on at all? Why are we engaging in these clearly unintelligent acts of self-destruction?

This lecture connects our inner search for happiness to the way that we interact with the world around us and helps us understand the root cause of the environmental crisis. Ruben will show you the scientific reality of the environmental crisis and the reasons behind it. He is currently finishing his thesis in Industrial Ecology for NTNU, researching the subject of ‘sustainable lifestyles’ and how we can contribute to saving the environment by our everyday choices – both in terms of time and money.

Anja is the leader of Trondheim Meditasjon & Yoga and has practiced meditation and studied yoga wisdom for over 20 years. She will introduce you to the ancient yet ever fresh wisdom of yoga which can infuse the current environmental debate with creative, long-term solutions. The yoga science, passed on for thousands of years, provides us with priceless advice and deepest understanding of both ourselves and the world around us. It explains why trying to seek happiness by exploiting the finite resources of the Earth will never bring us actual satisfaction. It also shows how we can live fulfilled and happy lives by satisfying our real, inner needs. Come and see for yourself!

“Insights of wisdom enable us to see the hollowness and fundamental unsatisfactoriness of a life devoted primarily to the pursuit of material ends, to the neglect of the spiritual. Such a life necessarily sets man against man and nation against nation, because man's needs are infinite and infinitude can be achieved only in the spiritual realm, never in the material.”
Economist E.F. Schumacher

Time: Fra kl. 18:00
Location: Vår Frue gate 4
Facebook event

Debattkomiteen: Bydelsutvikling ElgeseterDebate comitee: District development Elgeseter

Bydelsutvikling Elgeseter

Tid: Fra kl. 19:00 – 20:00
Sted: Studentersamfundet

District development Elgeseter

Tid: Fra kl. 19:00 – 20:00
Sted: Studentersamfundet