Parsellhagen på Nyhavna 2017

Nyhavna er en av bydelene i Trondheim som skal gjennom en enorm transformasjon. I årene som kommer skal industrien og virksomheten flyttes ut av byen og gi plass til byutvikling med sentrumsformål slik som leiligheter, butikker, kontorer og restauranter. Foreløpig er det lite som tyder på slik aktivitet på Nyhavna, området er fortsatt dominert av industri, asfalt og lagerarealer. Imidlertid er noen arealer allerede forlatt, blant annet tomta til den gamle godsterminalen tidligere benyttet til tollpost som ligger mellom Dora og Svartlamoen.

Initiativet 

Hagen er et initiativ fra Klimafestivalen i Trondheim og vil bli en del av programmet på Klimafestivalen 2017 fra 26. august til 2. September. Hagen er også en del av det fireårige forskningsprosjektet “Becoming the city” v/arkitekt og stipendiat Bjørn Inge Melås, som vil undersøke de mentale, sosiale og miljømessige effektene av urban dyrking. Økonomisk er prosjektet støttet av Trondheim kommune, gjennom den nyopprettede potten for urban dyrking.

 

Byggeprosessen

De første materialene, bjelker og plater tidligere brukt til forskaling, kom på en mandag. Fredagen etter kom jorden – sponset av Grønn vekst-, og nå skal det snart  bugne av planter og spiselige vekster på de 500 kvadratene som Trondheim parkering lar hage-prosjektet låne.

Hovedstrukturene i parsellhagen ble bygget i løpet av èn uke med dugnadsånd, jord og gjenbruksmateriale. Imidlertid er det slik at selv om parsellhagen har fått på plass sin hovedstruktur, er ikke detaljene og områdene for felles opphold opparbeidet enda. Dette skal bygges i fellesskap med alle de som er med og har en parsell i prosjektet. Med dette håper prosjektet å kunne bli levende og spennende. Området vil bli opparbeidet med de funksjoner og anordninger som er ønsket direkte fra de som skal bruke arealet. Det er ingen ovenfra og ned tilnærming og det er kun kreativiteten til de som er med i prosjektet som vil gi begrensninger for hva som kan komme innenfor grensene for parsellhagen.

Ettersom vi bygger hagen selv, og oppstarten var nokså sent på året kom selve dyrkningen ganske sent i gang for denne sesongen. Vi  tyvstartet derfor noe av plantingen inne i et provisorisk drivhus før vi plantet ut både bønner, kikerter, ringblomst, salater m.m..

Det at vi kom så sent i gang har gjort at vi ikke har fått til alle de vekstene som vi skulle ønske, men selv om noen vekster har slitt har andre blomstret og gitt frukter, slik som denne squashen:

Sukkererter har også vært en stor suksess, og kunne nylig nytes:

Som nevnt ble ikke alt i parsellhagen bygget på en uke. Nylig ble det holdt en dugnad hvor vi utvidet hagen med kasser som skal brukes til å dyrke bærbusker. Denne vil også fungere som et grønt og fint skille mellom parsellhagen og vår nabo, bobilparkeringen.

Det vil bli mye aktivitet nede på parsellhagen i tiden som kommer. Vi kommer til å bygge, dyrke og ikke minst utveksle kunnskap om hvordan vi alle kan skape vår egen mat.

 

Fremtiden

Den langsiktige framtida for denne tomta er fortsatt uviss, men selv med en usikker framtid er det allerede nå kommet en ny form for produksjon til tomta og Nyhavna. I månedsskiftet juni-juli inntok en gjeng urbane bønder en del av tomta. I årene framover skal denne delen av tomta benyttes til å dyrke grønnsaker og andre nyttevekster.

Parsellhagen er det første grøntområdet i asfaltjungelen på Nyhavna. I planene for Nyhavna grenser arealet til en fremtidig grønnstruktur langs jernbaneskinnene og med det som utgangspunkt ønsker vi å bli en del av og påvirke den langsiktige byutviklingen på Nyhavna.

Samtidig vil vi forsøke å være et forbilde for hvordan man kan bruke medvirkning aktivt i byutviklingen.

I første omgang planlegger parsellhagen å holde til på Maskinistgata 2. i fem år, hva som skjer etter det vil være opp til Trondheims befolkning, politikere og eierne av arealet.